Käyttöohjeet

SEA-DOO SPARK TRIXX 3-UP

Kuinka moottori käynnistetään: Ennen käynnistystä on kuljettajan istuttava kunnolla. Varmistu ennen moottorin käynnistämistä, että rungon takaosan alimman osan alla on vettä vähintään 100cm, muussa tapauksessa käyttöjärjestelmän osat voivat vaurioitua. Ajetaan tyhjäkäynnillä syvempään veteen jossa voi lisätä kaasua. Muutoin veden imupuoli voi imeä kiviä ja rikkoa koneen. 
1. Kiinnitä aina turvakatkaisimen narun pidike henkilökohtaiseen kelluntavälineeseesi tai ranteeseen. 
2. Tartu vasemmalla kädellä tukevasti ohjaustankoon ja aseta jalat astinlaudoille. 
3. Asenna turvakatkaisimen pistoke moottorin pysäytyskatkaisimeen. 
4. Paina moottorin KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSpainiketta käynnistääksesi moottorin. 
5. Vapauta moottorin KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSpainike välittömästi moottorin käynnistyttyä.

Kuinka moottori pysäytetään: Moottori voidaan pysäyttää kahdella eri menetelmällä: - Painamalla moottorin KÄYNNISTYS /PYSÄYTYSpainiketta tai - Irrottamalla turvakatkaisimen pistoke moottorin pysäytyskatkaisimesta.

Vapaalle kytkeminen: Vetoakseli ja siipipyörä pyörivät aina moottorin käydessä, jopa vaihteen ollessa vapaalla. İBR-VIPU 1. IBR-vipu 2. Vipu vapautettuna 3. Noin 25 %:n asento 4. Käyttöalue Kun haluat vaihtaa vapaalle eteenpäin-vaihteelta, napauta iBR-vipua. Kun haluat vaihtaa vapaalle peruutusasennosta, vapauta iBR-vipu ja kaasuvipu.

Kytkeminen eteenpäin: Kun haluat vaihtaa vapaalta eteenpäin-vaihteen, napauta kaasuvipua. Vesikulkuneuvo kiihdyttää eteenpäin. Kun haluat vaihtaa eteenpäin vaihteen peruutusasennosta, vapauta iBR-vipu ja napauta sitten kaasuvipua. Kun haluat uudelleen kytkeä eteenpäin-vaihteen jarrutuksen jälkeen, paina kaasuvipua samalla kun vapautat iBR-vivun. Vesikulkuneuvo kiihtyy eteenpäin lyhyen viiveen jälkeen.

Kytkeminen peruutusvaihteelle ja peruuttaminen: Peruutusvaihde voidaan kytkeä päälle ainoastaan, kun nopeus on tyhjäkäynnin ja eteenpäin vievän käyntinopeuden 7 km/h välillä. Kun haluat kytkeä peruutusasennon, paina VASEMMASSA käsikahvassa sijaitsevaa iBR-vipua vähintään 25 % sen kokonaisliikkumavarasta. Kun iBR-vipua käytetään peruutustilassa, kaasuvivulla voidaan hallita moottorin kierroslukua ja siten taaksepäin vievän painesuihkun voimakkuutta. Kun käytetään kaasuvipua, taaksepäin vievää painesuihkua voidaan hallita tarkemmin. Liian suuri kierrosluku aikaansaa vedessä turbulenssia pienentäen peruutuksen tehoa. Moottorin teho on rajoitettu aina, kun iBR-vivun asentoa muutetaan. Vapauta IBR-vipu, kun haluat lopettaa peruuttamisen. Kun olet vapauttanut iBR-vivun, paina tarpeeksi kaasua, jotta vesikulkuneuvon taaksepäin suuntautuva liike pysähtyy.

Jarrun kytkeminen ja jarruttaminen: Jarrutustoiminto voidaan kytkeä päälle ainoastaan kuin vesikulkuneuvon nopeus on yli kynnysvauhdin 7 km/h. Jarru kytkeytyy päälle ja jarruttaa vesikulkuneuvoa, kun VASEMMASSA käsikahvassa olevaa iBR-vipua painetaan vähintään 25 % sen liikkumavarasta. Kun iBR-vipua painetaan, kaasuvivun antama käsky ohitetaan ja moottorin kaasujärjestelmän hallinta riippuu iBR-vivun asennosta. Jarrutusta voidaan täten säätää ainoastaan iBR-vipua käyttäen. Vesikulkuneuvon hidastumisvauhti on suhteessa siihen, kuinka voimakkaasti iBR-vipua painetaan. Mitä enemmän iBR-vipua painetaan, sitä suurempi on jarrutusvoima. Muista aktivoida IBR-vipua asteittain, jotta voit säädellä jarrutustehoa, vapauta samanaikaisesti myös kaasuvipu. Kun vesikulkuneuvon vauhti hidastuu hitaammaksi kuin 7 km/h, jarrutustila päättyy ja peruutustila kytkeytyy päälle. Vapauta iBR vipu heti, kun vesikulkuneuvo pysähtyy. Muuten se saattaa liikkua taaksepäin.

Säädettävä trimmijärjestelmä: (VTS) muuttaa suihkupumpun suuttimen kulmaa. Aluksi vesikulkuneuvon kuljettajan tulisi tutustua säädettävän trimmijärjestelmän käyttöön vaihtelevilla nopeuksilla ja erilaisissa aallokoissa. Vain kokemuksella löytyy paras trimmi eri olosuhteisiin. Vesikulkuneuvon sisäänajon aikana, kun kovaa ajo ei ole suositeltavaa, on erinomainen tilaisuus tutustua trimmin säätöön ja sen vaikutuksiin. VTS-järjestelmän ansiosta suuttimen trimmiasentoa voi säätää manuaalisesti tai valita kahdesta esisäädetystä trimmiasennosta.
VTS:n manuaalinen säätö Käytettävissä on yhdeksän trimmiasentoa. Menettele seuraavasti vesikulkuneuvon käydessä eteenpäin vievällä vaihteella: Paina painiketta VTS YLÖS (UP) tai ALAS (DOWN) ja vapauta painike muuttaaksesi VTS:n asentoa yhden sijainnin verran. Jos painiketta VTS YLÖS (UP) tai ALAS (DOWN) pidetään alas painettuna, suihkupumpun suutin liikkuu kunnes painike vapautetaan. VTS-SÄÄTÖPAINIKE 1. Keula ylös 2. Keula alas Jos VTS-painiketta moottorin ollessa POIS PÄÄLTÄ, mittarin osoitin liikkuu, mutta suihkupumpun suutin ei muuta asentoaan. Suihkupumpun suutin muuttaa asentoaan sitten, kun moottori seuraavan kerran käynnistetään ja kytketään eteenpäin-vaihteelle. Kun VTS-painiketta painetaan moottorin ollessa vapaalla, VTS:n asento muuttuu, minkä ansiosta kuljettaja voi hienosäätää vapaata asentoa.

Esisäädettyjen trimmiasentojen käyttäminen: Valittavissa on kaksi esisäädettyä trimmiasentoa (keskellä ja täysin ylhäällä). Asettaaksesi trimmin korkeimpaan trimmiasentoon paina kahdesti painiketta VTS YLÖS (UP). Asettaaksesi trimmin keskimmäiseen trimmiasentoon paina kahdesti painiketta VTS ALAS (DOWN).

Toimintatilat: Touring-tila Oletusasetuksena vesikulkuneuvo on säädetty TOURING-tilaan, kun sitä käynnistetään.

Sport-tilan aktivointi: Kun haluat kytkeä sport-tilan päälle, menettele seuraavasti: 1. Käynnistä moottori. 2. Paina toimintatilapainiketta (MODE) ja pidä se painettuna vähintään 3/4 sekunnin ajan. Kuulet kaksi piippausta ja monitoimimittarissa näkyy seuraava viesti: VIESTINÄYTTÖ SIIRTYY SPORT-TILAAN - NOPEAMPI KIIHTYVYYS - PYYDÄ MATKUSTAJIA PITÄMÄÄN KIINNI - PAINA PAINIKETTA_MODE_. 3. Paina toimintatilapainiketta (MODE) uudelleen kuitataksesi viestin ja aktivoidaksesi Sporttilan. Kuulet yhden piippauksen ja rullaava viesti SPORT-TILA AKTIIVINEN (SPORT MODE ACTIVATED) näkyy hetken näytössä vahvistaen, että sport-tila on aktiivinen. 4. Varmista, että SPORT-tilan osoitin on näkyvissä. Vapauta kaasu. Kun moottori siirtyy tyhjäkäynnille. SPORT-tila aktivoituu.

Sport-tila pois päältä: 1. Paina toimintatilapainiketta (MODE) ja pidä se painettuna 3/4 sekunnin ajan. SPORT-TILA POIS PÄÄLTÄ (SPORT MODE DEACTIVATED). Muutaman sekunnin kuluttua monitoimimittarin näyttö palaa normaaliksi. 2. Varmista, että TOURING -tilan osoitin on näkyvissä.